Konsten att Avbryta en Avstängning via Spelpaus

Spelpaus är en tjänst som utgör en av de krav som återges när det kommer till beviljandet av den svenska spellicensen. Det hela innebär i grund och botten att varje spelbolag som önskar verka på den svenska marknaden måste ha Spelpaus integrerad på sin webbplats.

Tjänsten i fråga gör det enkelt att utesluta sig från spel om pengar hos alla de spelsidor vilka för 

närvarande finnas anslutna till Spelpaus, något som för övrigt är ett krav för att spelbolaget i fråga ska kunna beviljas den svenska spellicensen.

Spelpaus ämnar främja en god sak, något som den även visat sig uppfylla med råge. Dock så tenderar tjänsten att vara föremål för en del kritik, framförallt hos de spelare vilka kommit att utesluta sig under betyglit längre perioder än vad de ämnat att göra.


Det hela har (föga förvånande) mynnat ut i en kritikstorm hos de spelare vilka återfinns på den svenska marknaden vilka på ett eller annat sätt anses sig vara förda bakom kulisserna gällande utformningen av tjänsten i fråga.

Som ett led i att bredda din uppfattning gällande ämnet i fråga, samtidigt som du ämnas få en högre förståelse för du faktiskt kan går tillväga för att avnjuta en härlig spelstund – även om du valt att stänga av dig från allt spelande via Spelpaus så kommer vi ägna resten av guiden åt att belysa det hela i detalj.

Vad är Spelpaus?

Spelpaus är som du redan fått erfara t en form av tjänst som låter dig utesluta dig själv från alla de spel vilka involverar satsningar med genuina medel, både när det kommer till online baserade men även fysiska spelbolag via en enkel knapptryckning.

Själva tjänsten benämns inom sammanhanget officiellt som en form av avstängningsregister där spelaren i fråga identifieras med hjälp av sitt personnummer. Spelpaus började på allvar användas i samband med att den svenska spellicensen trädde i kraft under januari 2019.

Den uttalade målet som Spelinspektionen lagt fram gällande Spelpaus återges i det faktum att man önskar göra det enkelt för alla de spelare som verkar på den svenska marknaden att på ett smidigt, användarvänligt och enkelt sätt stänga få möjligheten att stänga av sig från alla spelformer vilka omfattar monetära medel.

Det hela är dock ett tveeggat svärd, främst på grund av att man i form av spelare endast stänger av sig från spel om pengar hos de spelbolag vilka för närvarande verkar inom rikets gränser. 

När det kommer till de utländska spelbolagen så har Spelpaus ingen verkan eftersom tjänsten i fråga krävs just att man ansökt och fått en svensk spellicens beviljad för att det hela ska kunna åberopas.

Vid aktivering av Spelpaus så måste man vara införstådd med det faktum att det inte är möjligt att retroaktivt ändra beslutet när man väl klickat på avstängningsknappen – oavsett vilka anledningar som man kan tänkas komma med.

Man blir praktiskt taget utesluten från alla spel vilka omfattar insatser med pengar där sport, trav, Greyhound och alla de spelformer där spelombuden kräver specifikt att man uppger sitt personnummer för att kunna placera satsningarna.

Oavsett om man uteslutit sig under en betyglit längre period än vad man initialt räknat med så kommer man att behöva vänta ut den period som valts, innan man återigen kan ta del av de spelformer vilka omfattar satsningar med pengar hos de spelbolag vilka innehar en aktiv svensk spellicens.

Hur tillämpas Spelpaus rent konkret?

Alla de spelbolag vilka önskar marknadsföra sig mot den svenska marknaden måste ha en spellicens som i sin tur utfärdas av Spelinspektionen (precis som tidigare nämnts), något som ska tilläggas även inkluderar möjligheten för spelarna i fråga att använda sig av BankID vid både registrering och inloggning.

Ett BankID är i själva verket en form av elektroniskt ID som återger spelarens personliga information. Det hela lagras i krypterat form och kan endast utläsas av intressenter vid godkännande av spelaren som det hela berör.

När man väljer att nyttja sin personliga BankID för att utesluta sig själv från Spelpaus så kommer personnummer som finns kopplat till ett BankID att lagras i den avstängningsregister som Spelpaus använder sig av.

Skulle man sedan försöka sig på att börja spela hos ett annat spelbolag som lyder under tillsyn av Spelinspektionen, samtidigt som perioden för ens avstängning fortfarande är aktiv så kommer man att nekas det hela vid kontroll av det nämnda avstängningsregistret.

För att dock kunna åberopa det hela och initiera en avstängning via Spelpaus så måste man i form av spelare först välja att logga in på själva webbplatsen genom att använda sig av sitt personliga BankID.

Vid inloggning så bör man ta god tid på sig att reflektera över de avstämningsperioder som återges eftersom den hela (som redan nämnts) inte går att ångra om man vid ett senare tillfälle skulle behöva såt ut med spelsuget!

De avstängningsperioden som man kan välja mellan för närvarande återges i form av fyra oliak alternativ, nämligen:

 • 30 dagar
 • 90 dagar
 • 180 dagar
 • 365 dagar (tills vidare)

Perioderna återges i form av 30-, 90- och 180-dagar och är ganska självförklarande. Det sistnämnda alternativet sticker dock ut från mängden i form av att man först exkluderar sig från allt spelande hos de svenska spelbolagen under en period på 365 dagar – dvs 12 månader.

Detta är dock inte allt utan avstängningen i fråga fortsätter att gälla även efter att de 365 dagar passerat. För att häva avstängningen så måste man som spelare först logga in med sitt BankID på Spelpaus, varav man efter att de 365 dagarna passerat aktivt väljer att avaktivera det hela.


Först då så kommer man att återigen kunna logga in på de online casinon som man för närvarande spelar hos men även få möjligheten att registrera sig i form av spelare hos ett helt nytt spelbolag vilken för närvarande lyder under den svenska spellicensen.

Var gäller Spelpaus?

När det kommer till tjänsten Spelpaus så ligger huvudfokus på att utesluta dig från alla spel om pengar som ett led i att hjälpa dig minska risken för att utveckla en form av skadligt beteende.

Även om Spelpaus implicerar på att utesluta spelaren i fråga från alla de online casinon som för närvarande återfinns på den svenska marknaden så måste man även nämna att avstängningen även gäller för andra typer av spel.

I nedanstående lista så återger vi ett antal punkter på när och var Spelpaus kan komma att gälla, dock så måste du vara införstådd med det faktum att listan i sig inte är helt komplett utan att det kan finnas andra spelformer där Spelpaus gäller som du på förhand inte är medveten om men som vi missat att lista nedan:

 • Spelformer vilka erbjuds i närbutiker.
 • Spelformer om pengar inom rikets gränser.
 • Spelformer på alla travbanor inom Sverige.
 • Spelformer på banditer hos restauranger, krogar etc.
 • Spelformer på fysiska casinon – Cosmopol m.fl.
 • Spelformer hos alla online casinon med svensk licens
En bild som visar text, tecken

Automatiskt genererad beskrivningVänligen uppmärksamma det faktum att om du av misstag aktiverat Spelpaus under en längre period än vad du initialt räknat med så kommer du inte att kunna ta del av de spelformer vilka omfattar satsningar med genuina medel under tiden som själva avstängningen fortlöper!

Ovanstående varning är något som många spelare tenderar att missa eftersom man ej riktigt gjort sig införstådd med det faktum att avsättningen även omfattar de fysiska spelformerna som erbjuds på den svenska marknaden.

Istället så är man av den uppfattningen om att det hela endast avser de online casinon vilka för närvarande verkar under tillsyn av Spelinspektionen – något som du fått lära dig är långt ifrån sanningen!

Det ska dock nämnas att du fortfarande kan välja att spela bingolotto och andra snarlika spelformer, förutsatt att du ej behöver uppge ditt personnummer för att kunna delta i det hela. Som du förstått vid det här laget så gäller Spelpaus för alla de spelformer där du behöver identifiera dig med personnummer.

Exkludering av Spelpaus

Vi berörde ovanstående rubrik i föregående kapitel men kommer härnäst att gå in närmare på de situationer för när Spelpaus exkluderas, inklusive de spelformer vilka tjänsten i fråga ej omfattar för närvarande.

Vänligen notera att nedanstående lista ej skall anses vara komplett utan det kan tillkomma andra spelformer vilka ej omfattas av Spelpaus. Just därför så måste du själv göra dig införstådd med vad som gäller i ditt enskilda fall innan du tar ett aktivt val gällande det hela!

 • Bingolotto – Oavsett om du väljer att köpa en fysisk lott eller avnjuter en härlig spelstund med familjen samlad runt TV:n så kommer du att kunna ta delta i spelandet utan att Spelpaus anammas.
 • Prenumerationslotter – När det kommer till prenumerationslotter så avser det hela de typer av lotter vilka levereras via traditionell post, men som ej tillhandahålls av ett registrerat spelombud som i sin tur tillämpar Spelpaus vid identifiering av spelarna.
 • Skraplotter – En annan form av vanlig spelform utgörs av skraplotter (triss) vilka för närvarande ej omfattas av Spelpaus. Detta avse dock att man ej ämnar införskaffa lotterna via exempelvis Svenska Spel eftersom spelbolaget i fråga omfattas av just Spelpaus.
 • Traditionell bingo – En annan form av bingo som ej omfattas av Spelpaus. Det hela avser de former vilka återges i form av gemensamma utrymmen där spelarna i fråga ej behöver uppge sitt personnummer för att kunna delta i själva spelet.
 • Bygdetrav – Avser de poolspel vilka återges på en lokal nivå. Kan utgöras av exempelvis hästtävlingar och andra former av event vilka äger rum på en lokal nivå. Vänligen uppmärksamma på att spelformen även benämns i form av som poolspel.
 • Internationellt – Detta avser de spel vilka exempelvis erbjuds i samband med att man befinner sig på internationell mark eller luft. Det kan exempelvis röra sig om en färja eller ett kommersiellt flygplan där casinospelen återges i samband med rutten.

Hur överklagar man en avstängning via Spelpaus?

Om man anser sig ha blivit förd bakom kulisserna när det kommer till en avstängning via Spelpaus, oavsett om man initierat det hela med uppsåt eller faktiskt råkat ut för ett tekniskt fel så kan man välja att överklaga det hela till en högre instans.

Som en svensk konsument så har du rätten att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen som i sin tur samlar in de bevis som rör ditt mål, bedömer det hela på ett objektivt sätt och sedan återkommer med ett slutgiltigt beslut.

Man bör dock som regler alltid upprätta en initial kontakt med den ansvariga instansen i form av Spelinspektionen, som för övrigt är den instans som ansvarar för att de regler och lagar som återges i den svenska spellicens följs.

Man bör redogöra för sin sak i form av att beskriva utförligt händelseförloppet, inklusive ens egna syn på hela situationen. Räkna dock inte med barmhärtighet eftersom man oftast väljer att fälla än att fria!

Om vi fokuserar återigen på Förvaltningsdomstolen så myndigheten i uppgift att hjälpa privatpersoner hävda sig mot de svenska myndigheterna genom att föra deras talan – utan att man debiteras några extra kostnader.

Man måste dock komma ihåg att de fall där Förvaltningsdomstolen lyckats häva en avstängning lyser med sin frånvaro så har det ändå förekommit fall där man faktiskt lyckats häva en avstängning – något som i sin tur innebär att det alltid finns hopp om att även du ska lyckas driva igenom din sak.

Akilleshälen med att överklaga det hela via Förvaltningsdomstolen är att bevisbördan ligger på spelaren i fråga, något som i sin tur innebär att man måste lägga fram bevis för hur och varför det hela inträffat för att överhuvudtaget ha en chans att häva det hela.

Man kommer således ej långt med att lägga fram argument som att man ej varit riktigt vaken när man valde att aktivera avstängningen eller att du man klickade på fel knapp eftersom detta knappast kommer ligga till din favör.

Faktum är att även om du kan påvisa att du faktiskt talar sanning och råkat stänga av dig av misstag så kommer Spelinspektionen (i de flesta fall) ej att visa barmhärtighet när det kommer till det hela.

Långa hanteringstider

En annan aspekt som du behöver vara uppmärksam på är att handläggningstiderna som initieras via Förvaltningsdomstolen tenderar är ganska långa – i upp till ett år – något som i sin tur innebär att din avstängning hinner löpa ut vid tiden som ärendet handläggs.

Det hela kan dock vara värt ett försök men som vi skrev innan så ska man inte förvänta sig ett positivt utfall eller att ärendet i fråga behandlas innan avstängningsperioden för Spelpaus upphört att gälla.

Spela även om du aktiverat Spelpaus av misstag i form av 3 steg

Har du stäng av dig från alla de online baserade och fysiska spelbolag vilka för brännvidden lyder under den svenska spellicensen och vet ej hur du ska förhålla dig till det hela, samtidigt som du önskar komma igång med ditt spelande omgående så kan du sitta lugn i båten!

När spelsuget infinner sig så måste du först identifiera ett utländskt spelbolag som för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen, den myndighet som för övrigt ansvarar för att de regler och lagar som återges i den svenska spellicensen åtföljs.


Som ett led i att du enklare ska få möjligheten att ta till dig det hela så kommer vi att återge processen för hur du ska gå tillväga för att komma igång med spel om pengar, även om du för den delen valt att stänga av dig från alla de svenska spelbolag vilka för närvarande ej har Spelpaus integrerat:

 1. Hitta ett spelbolag som ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen – Detta utgör grundsteget i själva processen eftersom det specifika spelbolaget icke får ha en aktiv svensk spellicens för att det hela ska kunna realiseras. Rikta din energi på att hitta ett online casino som innehar en eller flera av de auktoritära spellicenser som återges på marknaden för närvarande som ett led i att säkerställa en adekvat spelupplevelse.
 1. Gå vidare till att registrera dig som spelare – När du väl har identifierat det spelbolag som du önskar prova lyckan hos så behöver du gå vidare till att registrera dig som en aktiv spelare. Hur det hela ska åstadkommas skiljer sig åt beroende på spelbolaget i fråga men oftast så behöver du definiera ett unik användar-id i kombination med ett lösenord.
 2. Sätt in pengar och kom igång med ditt spelande – Härnäst så behöver du identifiera sektionen för överföringar där du sedan sätter in den minimibelopp som krävs för att kunna komma igång med det hela. Vänligen notera att storleken på den minimala insättningen skiljer sig så beroende på den specifika aktören, något som i sin tur innebär att du alltid behöver ta del av de villkor som återges innan du väljer att gå vidare med det hela.

Punkterna ovan beskriver det hela på en övergripande nivå. Det kan självfallet tillkomma andra punkter vilka ej återges ovan, men i grund och botten så bör den logiska utformningen av hur själva processen fortgår utgöras av de punkter som specificerats ovan.

Kom ihåg även att alltid spela ansvarsfullt och gör aldrig av med pengar som du inte har råd att förlora. I slutändan är det du själv som har det primära ansvaret för att spela säkert och ansvarfullt och ingen annan!

Begränsa möjligheterna till aktivering av Spelpaus i form av ren slarv

Härnäst så kommer vi att diskutera ett antal punkter vilka vi anser kommer hjälpa dig att minska risken att aktivera Spelpaus på grund av slarv. Även om aktivering av Spelpaus kräver ett antal steg för att kunna aktiveras så menar en stor skara av spelarna som vi haft kontakt med att de råkat aktivera det hela av just slarv.

Detta härleds ofta till att man varit nyfiken på hur själva avstängningen initieras, där man låtit sig experimentera med de olika valen, varav man medvetet eller omedvetet råkat att ett aktivt steg och aktiverat avstängningen.

Om man råkat aktivera avstanningen – oavsett om man gjort det medvetet eller av misstag så kommer man att behöva finna sig i det hela eftersom en avstanning sällan går att inaktivera i efterhand – oavsett hur bra skäl man anses ha.

Sanningen är den att man aldrig helt kan gardera sig mot att stänga av sig under en längre period via Spelpaus än vad man initialt hade räknat med. Dock så kan man vidta följande åtgärder för att begära risken för att så sker:

 • Gör dig införstådd med perioden under vilken avstängningen gäller – Du kan självfallet logga in på Spelpaus och experimentera med de avstängningsperioder som återges. Dock så bör du aldrig signera det hela i form av BankID eftersom du då kommer då att aktivera avstängningen och ej kunna återkalla ditt beslut.
 • Fundera över vad avstängningen innebär för din del – Innan man väljer att initiera en avstängning så bör man alltid hålla huvudet kallt och reflektera först över vad själva avstängningen faktiskt kommer innebära för ens egna del.
 • Gör dig införstådd med att beslutet inte går att återkalla – När du väljer att signera din avstängning så kommer du inte att kunna återkalla beslutet – oavsett om du råkat stänga av dig av misstag eller genom att komma åt fel knapp på tangentbordet.

Även om ovanstående regler kan uppfattas som ganska självklara så är det ändå många spelare som väljer att förbise det hela och istället väljer att aktivera en avstängning trots att de inte förstå riktigt vad det hela innebär.

Genom att läsa in dig gällande ämnet i fråga samt göra dig införstådd med vad som gäller i just ditt fall så kommer du att enklare kunna ta rättmätiga och objektiva beslut när det kommer till det hela!

Kom ihåg att när du väl signerat en avstängning så kommer du inte att kunna återkalla beslutet, utan får snällt finna dig att stå ut med att var avstängd från spel hos de svenska spelbolagen under hela den period som du valt.

Vanliga frågor

I detta kapitel så går vi in närmare på de olika funderingar som våra läsare tenderar att ha när det kommer till avstängning via speltjänsten Spelpaus.

 • Går det att stänga av sig från spel hos utländska online casinon utan att nyttja Spelpaus?

  Hos de utländska online casinon vilka för närvarande har en spellicens utfärdad via en av de auktoritära instanserna som återfinns på marknaden så kan man välja att stänga av sig från spel genom att komma i kontakt med kundtjänsten där man redogör för sin sak. Dock så kommer det hela ej att påföras retroaktivt utan man måste initiera processen för varje specifikt spelbolag som man önskar bli avstängd från.

 • Är det möjligt att avaktivera tjänsten Spelpaus om man aktiverat det hela av misstag?

  Ska man vara helt ärlig så är det exceptionellt svårt att häva beslutet om man valt att utesluta sig från alla de spel vilka återges hos de svenska spelbolagen – oavsett om man anser sig ha genomfört det hela med uppsåt eller av rent slarv. Spelinspektionen, som för övrigt ansvarar för att Spelpaus följs har nolltolerans när det kommer till de spelare som önskar häva sin avstängning – även om de faktiskt anser sig ha legitima skäl för det hela!

 • Omfattar en uteslutning från Spelpaus både online baserade och fysiska spelbolag?

  När man väljer att aktivera Spelpaus så kommer alla de spelbolag, oavsett om de existerar i form av online, fysisk eller både och att inkluderas i avstängningen. Detta innebär att man i form av spelare kan räkna med att bli utesluten från alla de spelombud där man identifiera sig själv via personnummer. Vänligen uppmärksamma dock om att Spelpaus endast kan tillämpas för svenska spelbolag och ej för de utländska spelbolag vilka för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

 • Vad innebär det att utesluta sig från allt spel tillsvidare via tjänsten Spelpaus?

  Termen “tillsvidare” uppfattas av många spelare som diffus eftersom den i själva verket ämnar definiera en period på 365 dagar under vilken avstängningen gäller. Under denna period så kommer man inte kunna spela hos de spelbolag vilka för närvarande innehar den svenska spellicensen – oavsett om det handlar om fysiska eller online baserade spelbolag. Dock så måste man komma ihåg att “tillsvidare”-alternativet kommer ej att inaktiveras per automatik efter att perioden i fråga löpt ut. Istället så måste man måste själv i form av spelare logga in och aktivera det hela efter att avstängningsperioden löpt ut.

 • Vad händer med de vinster som jag genererat hos online casinot vid aktivering av Spelpaus?

  När det kommer till de vinster som man genererat hos en eller flera av de online casinon vilka verkar under tillsyn av Skolinspektion så kan man sitta lugnt i båten. Man kommer att få möjligheten att få pengarna överförda till ett specifikt bankkonto inom rikets gränser, alternativt erbjudas andra typer av lösningar vilka ämnar säkerställa att man får ta del av de vinster som man mäktat med att generera. Vänligen notera att det hela kan även komma att skilja sig åt markant, beroende på spelbolaget i fråga.

 • Är det möjligt att välja ut specifika online casinon för vilka Spelpaus ska gälla?

  Tyvärr så går det inte att välja ut specifika online casinon när man väljer att aktivera Spelpaus, istället så tillämpas avstängningen för alla de spelbolag vilka för närvarande finns ansluta till tjänsten i fråga. Detta innebär i sin tur att män i form av spelare kan räkna med att bli utesluten från alla spel vilka omfattar monetära medel, förutsatt att aktören i fråga har Spelpaus integrerad i sin plattform – något som för övrigt är ett obligatoriskt krav för att kunna beviljas den svenska licensen.

 • Är utländska spelbolag den ideala valet om man utesluter sig från svenska online casinon via Spelpaus?

  Frågan gällande om huruvida just utländska spelbolag lämpar sig som den mest adekvata valet om man i form av svenska spelare uteslutit sig från spel via Spelpaus är något som står skrivet i stjärnorna. Faktum är att endast du själv kan besvara huruvida det hela lämpar sig för just din del och ingen annan! Det gäller således att vara transparent och ärlig med dina avsikter och fråga sig själv varför man initialt valt att utesluta sig från spel hos de svenska spelbolagen via Spelpaus och ej hur man faktiskt komma runt det hela!

Slutsats

Konsten att häva en avstängning via Spelpaus är ganska komplex. I ärlighetens namn så har du oddsen emot dig där chanserna för att lyckas få igenom det hela oftast bedöms vara mikroskopiska.

När du väljer att aktivera tjänsten i fråga så kommer du att utesluta dig från alla de spelombud vilka använder sig av ett personnummer för att identifiera din identitet – oavsett om det handlar om fysiska eller online baserade spelbolag.

På grund av det så är det ytterst viktigt att reflektera en stund över vad avstängningen i fråga kommer innebära för just din del. Många spelare har faktiskt inte förstått att det hela är ett oåterkalleligt beslut under perioden som avsättningen i fråga gäller.

Man måste dock komma ihåg att även om en avstängning via Spelpaus kan uppfattas som irriterande och icke-befogat så ämnar det hela ändå främja en god sak i form av att stävja den utbredda och alarmerande ökning av individer vilka riskerar att utveckla ett skadligt spelbeteende.